Välkommen till Leaderområdet 3sam

Leaderområdet 3sam består geografiskt av kommunområdena Ragunda och Strömsund i Jämtlands län.

Avstånden inom 3samområdet är stora samtidigt som det innehåller knappa 19.000 innevånare.

De två kommunerna har mycket gemensamt. Avgränsningen av 3samområdet bygger på många kriterier som t.ex;

-Historiska band och samarbeten

-Stor ytvidd

-Gles befolkning

-Stor andel boende utanför tätort

-Besvärande befolkningsutveckling och struktur

-Stor andel företagare.

-Stark småbrukartradition

Vattenvägarna har historiskt varit en ”kitt” som knutit samman området. Betydelsen av dessa vattenvägar finns kvar även idag.


(Klicka på kartan för att se den i större format)
Leaderområdet är geografiskt stort men glest befolkat. 35 mil från syd till norr och 5 timmar med bil.

Det är vi som arbetar med Leader i området.

Sören kontaktas via mail: soren@3sam.eu samt tel: 070-3606023. Annakarin kontaktas via annakarin@3sam.eu samt tel: 070-5508266.

LAG-grupp och  styrelsen 2015 under programperioden 2007-20013:

För offentliga

Anna Märta Johansson Ragunda

Jan-Ove Johansson (Ordförande och sköter om hemsidan) Ragunda

Lars Andreasson Strömsund

Catarina Espmark Strömsund

Malin Axelsson (ungdom Strömsund)

För ideella

Anders Jönsson Ragunda

Stefan Nilsson Ragunda

Kristina Engström Ungdom Ragunda

Nils-Bengt Nilsson (vice ordf) Strömsund

Inger Kraft-Etzler Strömsund

Företagare

Per Bergvall Ragunda

Maud Herkules Ragunda

Inger Johansson Strömsund

Per-Olof Melin Kassör Strömsund

Sandra Gardmo (ungdom och jobbar med "Sixten-projektet)Ragunda

Ersättare

Gudrun Wikén Offentliga

Carina Landin Offentliga

Lennart Oscarsson Offentliga

Mats Gärd Offentliga

Cigdem Mustafa Privata

Lennart Raswill Privata

Sture Åhrén Privata

Ida Collin Privata

Åsa Nilsson Ideella

Bertil Vestman Ideella

Gertrud Olsson Ideella

Birgitta Ytfelt Ideella

Simon Högberg Ungdom Privata

Philip Jämtgård Ungdom Privata 

 

 

 

 

Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

2015-12-03: Nu har vi fått ett glatt besked från Jordbruksverket. Beslutet att vi får köra igång denna period är klart. Utvecklingsstrategin är godkänd och budgeten antagen. Nu fattas bara en del verktyg för att köra igång med reella projektbeslut. Under vintern kommer vi att göra besök ute i vårt område för att informera om vilka möjligheter som finns att få projektstöd. Pengar finns, så nu är det bra idéer som behöves.

2015-10-16: Nu är de kompletteringar Jordbruksverket efterfrågat inskickade. Vi har också fått besked om förberedande stöd inför den nya perioden. Pengarna för del 1 är nu rekvirerade. Vi kommer att kalla till LAG och öppet möte när alla formalia och alla beslut inför uppstarten är klara.

2015-04-21: Nu har vi fått Jordbruksverkets beslut om vilka strategier som är prioriterade. Och vi är med bland de 48 strategier som blivit prioriterade för att bilda område. Vårt budgetförslag är också antaget. Nu fortsätter vårt arbete inför kommande period enligt plan. Gå gärna in på jordbruksverkets hemsida och läs mer kring beslutet:  Länk till sidan.

2015-03-25: Regionen har i dag tagit beslut att gå i som offentlig finansiär och samverka med oss, under förutsättning att vi får starta upp vårt område.


************************


10/8 -13 hade vi det stora nöjet att vara med om invigningen av Backe aktivitetspark. Ett av landets vackraste utegym.
 


Ni har väl inte missat "På djupt vatten med William och Peter" när de fiskade i vårt Leaderområde. Nu finns programmet ute på TV4 Play Premium.
  Mötesplanering 2015 Styrelse / Lag / AU:

27/3 LAG med Årsmöte i Norråker.

2015-04-28 AU-möte i Strömsund.

Inför bildandet av nytt utvecklingsområde Leader 3sam 2.0 har vi offentligt möte 3/6 kl 18.00 på Folkets Hus i Strömsund. Vi kommer där att förrätta val av LAG-grupp i den nya föreningen. Mötet är utannonserat i dagspress. Ni som vill ha kontakt med valberedningen ringer Kent Larsson 0672-10000.

 

Platsen för AU-möten bestämmer vi innan varje möte. Ni som vill träffa oss, skicka ett mail eller ring oss.

Postadressen till vårt Leaderkontor är: Leader 3sam, Kullsta 312, 84070 Hammarstrand

Ordförande i 3sam är
Jan-Owe Johansson.
jojo@3sam.eu
070-1746210