Välkommen till Leaderområdet 3sam

Leaderområdet 3sam består geografiskt av kommunområdena Ragunda och Strömsund i Jämtlands län.

Avstånden inom 3samområdet är stora samtidigt som det innehåller knappa 19.000 innevånare.

De två kommunerna har mycket gemensamt. Avgränsningen av 3samområdet bygger på många kriterier som t.ex;

-Historiska band och samarbeten

-Stor ytvidd

-Gles befolkning

-Stor andel boende utanför tätort

-Besvärande befolkningsutveckling och struktur

-Stor andel företagare.

-Stark småbrukartradition

Vattenvägarna har historiskt varit en ”kitt” som knutit samman området. Betydelsen av dessa vattenvägar finns kvar även idag.


(Klicka på kartan för att se den i större format)
Leaderområdet är geografiskt stort men glest befolkat. 35 mil från syd till norr och 5 timmar med bil.

Det är vi som arbetar med Leader i området. Sören Oskarsson är  från 1/1 2012 ny verksamhetsledare och Annakarin Olsson är från samma datum ny projektsamordnare. Sören kontaktas via mail: soren@3sam.eu samt tel: 070-3606023. Annakarin kontaktas via annakarin@3sam.eu samt tel: 070-5508266.

LAG-grupp och  styrelsen :

För offentliga

Anna Märta Johansson Ragunda

Jan-Ove Johansson (Ordförande och sköter om hemsidan) Ragunda

Lars Andreasson Strömsund

Jan Olov Olofsson Strömsund

Malin Axelsson (ungdom Strömsund)

För ideella

Anders Jönsson Ragunda

Stefan Nilsson Ragunda

Kristina Engström Ungdom Ragunda

Nils-Bengt Nilsson (vice ordf) Strömsund

Inger Kraft-Etzler Strömsund

Företagare

Per Bergvall Ragunda

Maud Herkules Ragunda

Inger Johansson Strömsund

Per-Olof Melin Kassör Strömsund

Sandra Gardmo (ungdom och jobbar med "Sixten-projektet)Ragunda

Ersättare

Kicki Fredriksson Offentliga

Carina Landin Offentliga

Lennart Oscarsson Offentliga

Karin Stierna Offentliga

Aniko Jankovic Privata

Cigdem Mustafa Privata

Lennart Raswill Privata

Ida Collin Privata

Åsa Nilsson Ideella

Bertil Vestman Ideella

Gertrud Persson-O Ideella

Birgitta Ytfelt Ideella

Simon Högberg Ungdom Privata

Sofia Jonsson Ungdom ideella

Philip Jämtgård Ungdom Privata 

 

Vad händer inför ny programperiod?

Nyheter från Jordbruksverket 2015-03-25:

Hur går urvalskommitténs arbete och när kommer besked?Urvalskommittén arbetar just nu hårt med att bedöma och prioritera strategier från de partnerskap som ansökt om att bilda leaderområden. Vi räknar med att urvalskommittén är färdig i mitten av april. Efter det kan vi skicka ut besked om vilka strategier som har prioriterats och därmed vilka partnerskap som kan fortsätta förberedelserna för att senare ansöka om att starta leaderområde. Ni kommer att få beskeden preliminärt under vecka 17. Då får ni även besked om vilken budget som tilldelas respektive område samt vilka fonder ni får arbeta med. Det kommer mer information i slutet av april. Ni som får beslut om att er strategi är prioriterad kommer också att få en hel del annan information för att underlätta ert arbete med att starta leaderområden. Ni kommer då även att få information om
  • hur ni ansöker om att starta området
  • hur ni söker om förberedande stöd, steg 2
  • vad ni behöver komplettera i er strategi
  • vad ni behöver komplettera i er budget och finansiering
  • vad som krävs när ni bildar er organisation.
Vänta med anmälan till utbildningen tills prioriteringen är klar. Det blir endagsutbildningar i Stockholm den 12 och 13 maj för er som ska bilda nya leaderområden. Skriv gärna upp datumen i kalendern, men först när ni får besked om att er strategi är prioriterad kan ni anmäla er till utbildningen. Det är endast de som arbetar med prioriterade strategier som kommer att bjudas in till utbildningen.

 

2015-03-25: Regionen har i dag tagit beslut att gå i som offentlig finansiär och samverka med oss, under förutsättning att vi får starta upp vårt område.


2014-12-08
Här klickar Sören på "skicka" för att sända vår ansökan och strategi för nästa programperiod.

Här är den senaste informationen om tidsplanen för införandet av nästa programperiod:
Dec 14. Expertgruppen granskar strategierna.
Jan 15. Kompletteringar görs.
Fram t.o.m. april 15. Urvalskommiten väljer ut de strategier som ska prioriteras.
April 15. Urvalskommiten meddelar sitt beslut.
Aug-dec 15. Startbesked till LAG.
************************
2014 08 29
Nu sitter vi i Hammarstrand på ett regionmöte med andra Leaderområden. Vi stämmer av hur vi ligger till i nuvarande period, samt diskuterar hur vi går vidare in i nästa.

2014 08 28
I dag har vi ett LAG-möte där vi diskuterar framtidsfrågor med våra kommuner och samer. Vi är igång med grunderna som ska skapa vår strategi inför nästa programperiod.


10/8 -13 hade vi det stora nöjet att vara med om invigningen av Backe aktivitetspark. Ett av landets vackraste utegym.
 


Ni har väl inte missat "På djupt vatten med William och Peter" när de fiskade i vårt Leaderområde. Nu finns programmet ute på TV4 Play Premium.
  Mötesplanering 2015 Styrelse / Lag:

27/3 LAG med Årsmöte i Norråker.

 

 

Arbetsutskottsmöten:

Inget möte planlagt just nu.

Platsen för AU-möten bestämmer vi innan varje möte. Ni som vill träffa oss, skicka ett mail eller ring oss.

Postadressen till vårt Leaderkontor är: Leader 3sam, Kullsta 312, 84070 Hammarstrand

Ordförande i 3sam är
Jan-Owe Johansson.
jojo@3sam.eu
070-1746210