Välkommen till Leaderområdet 3sam

Leaderområdet 3sam består geografiskt av kommunområdena Ragunda och Strömsund i Jämtlands län.

Avstånden inom 3samområdet är stora samtidigt som det innehåller knappa 19.000 innevånare.

De två kommunerna har mycket gemensamt. Avgränsningen av 3samområdet bygger på många kriterier som t.ex;

-Historiska band och samarbeten

-Stor ytvidd

-Gles befolkning

-Stor andel boende utanför tätort

-Besvärande befolkningsutveckling och struktur

-Stor andel företagare.

-Stark småbrukartradition

Vattenvägarna har historiskt varit en ”kitt” som knutit samman området. Betydelsen av dessa vattenvägar finns kvar även idag.


(Klicka på kartan för att se den i större format)
Leaderområdet är geografiskt stort men glest befolkat. 35 mil från syd till norr och 5 timmar med bil.

Det är vi som arbetar med Leader i området.

Sören kontaktas via mail: soren@3sam.eu samt tel: 070-3606023. Annakarin kontaktas via annakarin@3sam.eu samt tel: 070-5508266.

LAG-grupp och  styrelsen 2015 under programperioden 2007-20013:

För offentliga

Anna Märta Johansson Ragunda

Jan-Ove Johansson (Ordförande och sköter om hemsidan) Ragunda

Lars Andreasson Strömsund

Catarina Espmark Strömsund

Malin Axelsson (ungdom Strömsund)

För ideella

Anders Jönsson Ragunda

Stefan Nilsson Ragunda

Kristina Engström Ungdom Ragunda

Nils-Bengt Nilsson (vice ordf) Strömsund

Inger Kraft-Etzler Strömsund

Företagare

Per Bergvall Ragunda

Maud Herkules Ragunda

Inger Johansson Strömsund

Per-Olof Melin Kassör Strömsund

Sandra Gardmo (ungdom och jobbar med "Sixten-projektet)Ragunda

Ersättare

Gudrun Wikén Offentliga

Carina Landin Offentliga

Lennart Oscarsson Offentliga

Mats Gärd Offentliga

Cigdem Mustafa Privata

Lennart Raswill Privata

Sture Åhrén Privata

Ida Collin Privata

Åsa Nilsson Ideella

Bertil Vestman Ideella

Gertrud Olsson Ideella

Birgitta Ytfelt Ideella

Simon Högberg Ungdom Privata

Philip Jämtgård Ungdom Privata 

 

2015-06-17
Vi har nu haft startmötet för att bilda Leaderområdet 3sam 2.0. Mötet hölls i Strömsund 3/6 och där togs beslutet att bilda föreningen och ny LAG-grupp (styrelse) valdes. Protokollet läggs ut här efter det är justerat. Vi kommer att hantera ca 34 miljoner kronor under kommande period. Det är mycket pengar för vårt område. Ett räkneexempel: Om vi delar upp alla pengar per innevånare i området så får vi 2000kr per innevånare. Enligt Strömsunds hemsida bor det 1213 personer i Hammerdal. Vad vill Hammerdal göra med projekt värda 2426000kr? Det bestämmer ni som bor och verkar där. Samma räkneexempel går göra på alla orter och byar i området. Ni som har idéer och tankar på utveckling i er byggd, tveka inte att kontakta oss och berätta vad ni vill göra. Det kan leda till att just ni bidrar till att utveckla bygden för er och era barn.

 

NYTT: 2015-05-26
Landsbygdsprogrammet är nu godkänt av EU.
Av landsbygdsprogrammets 36 miljarder kronor går drygt 62 procent till miljö- och klimatåtgärder, 20 procent till jobb, utveckling och bredband på landsbygden och 8 procent till konkurrenskraftig jordbruks- trädgårds-, skogs- och rennäring. Stöden öppnas för ansökan successivt. Åtgärderna i det nya landsbygdsprogrammet öppnas för ansökan successivt. Stöd till bredband samt vissa investeringar i jordbruk har kunnat sökas sedan september 2014. Miljöersättningar, ersättningar till ekologisk produktion och kompensationsstöd har kunnat sökas via SAM Internet i årets SAM-ansökan. Nu i september 2015 kommer det gå att söka stöd för exempelvis service- och fritidsanläggningar på landsbygden, miljöinvesteringar, innovationsprojekt inom jordbruk och investeringar i företag som vill utveckla sin verksamhet genom att förädla jordbruksprodukter eller på annat sätt skapa fler jobb på landsbygden. Fler stöd som öppnar i september 2015 är startstöd och stöd för investeringar inom jordbruks-, trädgårds- och rennäring. Det finns stöd även för myndigheter, företag och organisationer som anordnar kompetensutveckling. 2016 går det att söka djurvälfärdsersättningar, fler miljöersättningar och miljöinvesteringar samt stöd för samarbete.1,7 av de 36 miljarder kronorna går till lokalt ledd utveckling genom leadermetoden för att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga leaderområden som stimulerar ökad sysselsättning och nya företag. Sverige är unikt inom EU genom att samordna lokalt ledd utveckling i alla de fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna.
Mer information:
Nytt landsbygdsprogram 2014-2020länk till annan webbplats
Jordbrukarstöd 2015länk till annan webbplats
Näringsdepartementets pressmeddelandelänk till annan webbplats

 

 

 

Vi håller stängt för semester på kontoret v 28-31. För brådskande ärenden, kontakta ordförande Jan-Owe Johansson på e-post: jojo@3sam.eu eller telefon: 070-1746210

2015-04-21: Nu har vi fått Jordbruksverkets beslut om vilka strategier som är prioriterade. Och vi är med bland de 48 strategier som blivit prioriterade för att bilda område. Vårt budgetförslag är också antaget. Nu fortsätter vårt arbete inför kommande period enligt plan. Gå gärna in på jordbruksverkets hemsida och läs mer kring beslutet:  Länk till sidan.

2015-03-25: Regionen har i dag tagit beslut att gå i som offentlig finansiär och samverka med oss, under förutsättning att vi får starta upp vårt område.


************************


10/8 -13 hade vi det stora nöjet att vara med om invigningen av Backe aktivitetspark. Ett av landets vackraste utegym.
 


Ni har väl inte missat "På djupt vatten med William och Peter" när de fiskade i vårt Leaderområde. Nu finns programmet ute på TV4 Play Premium.
  Mötesplanering 2015 Styrelse / Lag / AU:

27/3 LAG med Årsmöte i Norråker.

2015-04-28 AU-möte i Strömsund.

Inför bildandet av nytt utvecklingsområde Leader 3sam 2.0 har vi offentligt möte 3/6 kl 18.00 på Folkets Hus i Strömsund. Vi kommer där att förrätta val av LAG-grupp i den nya föreningen. Mötet är utannonserat i dagspress. Ni som vill ha kontakt med valberedningen ringer Kent Larsson 0672-10000.

 

Platsen för AU-möten bestämmer vi innan varje möte. Ni som vill träffa oss, skicka ett mail eller ring oss.

Postadressen till vårt Leaderkontor är: Leader 3sam, Kullsta 312, 84070 Hammarstrand

Ordförande i 3sam är
Jan-Owe Johansson.
jojo@3sam.eu
070-1746210