Välkommen till Leaderområdet 3sam

Leaderområdet 3sam består geografiskt av kommunområdena Ragunda och Strömsund i Jämtlands län.

Avstånden inom 3samområdet är stora samtidigt som det innehåller knappa 19.000 innevånare.

De två kommunerna har mycket gemensamt. Avgränsningen av 3samområdet bygger på många kriterier som t.ex;

-Historiska band och samarbeten

-Stor ytvidd

-Gles befolkning

-Stor andel boende utanför tätort

-Besvärande befolkningsutveckling och struktur

-Stor andel företagare.

-Stark småbrukartradition

Vattenvägarna har historiskt varit en ”kitt” som knutit samman området. Betydelsen av dessa vattenvägar finns kvar även idag.


(Klicka på kartan för att se den i större format)
Leaderområdet är geografiskt stort men glest befolkat. 35 mil från syd till norr och 5 timmar med bil.

Det är vi som arbetar med Leader i området. Sören Oskarsson är  från 1/1 2012 ny verksamhetsledare och Annakarin Olsson är från samma datum ny projektsamordnare. Sören kontaktas via mail: soren@3sam.eu samt tel: 070-3606023. Annakarin kontaktas via annakarin@3sam.eu samt tel: 070-5508266.

LAG-grupp och  styrelsen :

För offentliga

Anna Märta Johansson Ragunda

Jan-Ove Johansson (Ordförande och sköter om hemsidan) Ragunda

Lars Andreasson Strömsund

Jan Olov Olofsson Strömsund

Malin Axelsson (ungdom Strömsund)

För ideella

Anders Jönsson Ragunda

Stefan Nilsson Ragunda

Sofia Jonsson Ungdom Strömsund

Nils-Bengt Nilsson (vice ordf) Strömsund

Inger Kraft-Etzler Strömsund

Företagare

Per Bergvall Ragunda

Leif Lundkvist Ragunda

Bo Liif Strömsund

Per-Olof Melin Kassör Strömsund

Sandra Gardmo (ungdom och jobbar med "Sixten-projektet)Ragunda

Ersättare

Kicki Fredriksson Offentliga

Anders Blomberg Offentliga

Lennart Oscarsson Offentliga

Karin Stierna Offentliga

Aniko Jankovic Privata

Niklas Stöök Privata

Marian Stranne Privata

Ida Collin Privata

Åsa Nilsson Ideella

Bertil Vestman Ideella

Gertrud Persson-O Ideella

Birgitta Ytfelt Ideella

Kristina Engström Ungdom ideella

Jenny Olsson Ungdom ideella

Välkommen till årsmöte 24/3 kl 18.00 på Folkets Hus i Strömsund.
10/8 -13 hade vi det stora nöjet att vara med om invigningen av Backe aktivitetspark. Ett av landets vackraste utegym.
 


Ni har väl inte missat "På djupt vatten med William och Peter" när de fiskade i vårt Leaderområde. Nu finns programmet ute på TV4 Play Premium.
  Mötesplanering 2014 Styrelse / Lag:

27/1 LAG möte i Stugun.

15/2 Möte med politiker.

24/3 Lag och årsmöte i Strömsund.

Arbetsutskottsmöten:

23/1 i Strömsund

Platsen för AU-möten bestämmer vi innan varje möte.

Postadressen till vårt Leaderkontor är: Leader 3sam, Kullsta 312, 84070 Hammarstrand

Ordförande i 3sam är
Jan-Owe Johansson.
jojo@3sam.eu
070-1746210