Vi välkomnar nu löpande ansökningar om finansiering till projekt inom våra insatsområden i utvecklingsstrategin.  

Ta kontakt med oss på Leader-kontoret innan du ansöker via Jordbruksverkets e-tjänst. Tänk på att du ska ha ordnat en fullmakt så att det framgår att du får göra ansökan för din organisations räkning. 

Starta gärna igång ansökningsprocessen i god tid innan Leader 3sams styrelsemöte, ansökan kan behöva kompletteras eller revideras och det går alltid åt mer tid än man först trott. För preliminära beslutsmöten, se under fliken "Lag -styrelsen" och "Möteskalender". Ansökningar som inte är kompletta i tid kommer att behandlas på nästa beslutsmöte. 

Du är alltid välkommen att höra av dig om du undrar över något!