Bär du på en idé? Så bra! 

För att kunna söka stöd hos Leader 3sam ska du börja med att fundera på om din idé passar in i vår utvecklingstrategi och om den kan bidra till att uppfylla Leader 3sams målsättningar. Utvecklingstrategin kan läsas i korthet under "Om oss". Du kan även ladda ner den i sin helhet under "Ladda ner". När ni har funderat igenom er idé och besvarat frågorna här nedan - skriv ett kortare utkast och kontakta oss på Leader-kontoret. Ni får sen återkoppling på er projektidé och vi ser om det är aktuellt att göra en formell ansökan i ansökningssystemet. Du som ska göra ansökan och "sitta bakom spakarna" ska ha en fullmakt från sökande organisation, den finner du här: http://www.3sam.eu/stodmaterial/
 

 • Kommer projektet flera till nytta? Gynnar det fler aktörer än mig själv?
 • Vilken är målgruppen för projektet?
 • Vad är syftet med projektet?
 • Är projektet nytänkande (innovativt) och i så fall hur?
 • Vilka mål har projektet på kort resp. lång sikt? (Tänk kring hållbarhet över tid)
 • Kompetens projektledning/projektgrupp
 • Beskrivning av det (eventuella) ideella arbetet är viktigt för att visa på lokala förankringen/engagemanget
 • Vilka kostnader kan ni se? Ta gärna in offerter/kostnadsförslag i ett tidigt skede. 
 • Möjlighet till medfinansiering av andra organisationer
 • Tidsplan?
 • Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut? Vilka effekter vill ni se?