Vi stöttar under genomförandet!

Vi på Leaderkontoret stöttar under genomförandet av projektet. Jordbruksverket har tagit fram en handbok för projekt inom Leader. Kontakta oss för ytterligare hjälp och stöd!