Än finns det pengar kvar att söka!

Nu går programperioden 2014 – 2020 in i sin slutfas men än har vi en del medel kvar till nya goda utvecklingsidéer. Leaders styrelse/LAG har några få beslutsmöten kvar och innan slutet av september ska ansökningar ha behandlats. Kontakta oss så snart som möjligt om du är intresserad att diskutera möjligheterna till finansiering!