Leader 3sam.20 är en ideell, allmännyttig förening med säte i Jämtland. Föreningens syfte är att bedriva landsbygdsutveckling genom Leadermetoden. 

Under åren 2016-2023 bedriver föreningen verksamhet inom det nationella programmet "Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-2020" och har tilldelats resurser att satsa på landsbygdsutveckling i Strömsund och Ragunda kommuner. Satsningarna ska vara i enlighet med vår utvecklingsstrategi och beslutas av styrelsen, LAG.