Föreningens styrelse kallas för LAG (Local Action Group) och har det yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen består av representanter från offentlig, privat och ideell sektor och har även en spridning i ålder och kön. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott (AU). 

Det är LAGs uppgift att ansvara för att den utvecklingsstrategi som Leaderområdet fått beviljad och finansierad genomförs.Enligt Jordbruksverkets krav ska LAG besitta kompetens inom de insatsområden strategin behandlar. 

Styrelsen

Jan-Owe Johansson

Ordförande

070-174 62 10 | jojo@3sam.eu

Anna-Märta Johansson

Offentlig Ragunda

070-628 02 22 | anna-marta.johansson@ragunda.se

Catarina Espmark

Offentlig Strömsund

070-341 52 48 | eiab@espmark.eu

Lars Andreasson

Offentlig Strömsund

070-600 69 00 | larsandreasson@bredband.net

Sandra Gardmo

Privat Ragunda

070-312 19 36 | sandragardmo@hotmail.com

Per Bergvall

Privat Ragunda

070-325 46 54 | perbergwall@yahoo.com

Ida Collin

Privat Strömsund

070-660 26 09 | ida@norrakershandel.se

Per-Olof Melin

Privat Strömsund

072-741 86 09 | pexo@bredband.net

Matilda Åberg

Ungdom Privat Ragunda

070 – 335 45 71 |

Anders Jönsson

Ideell Ragunda

070-216 33 96 | uajons@telia.com

Stefan Nilsson

Ideell Ragunda

070-374 89 70 | stefan.nilsson@ragunda.se

Nils-Bengt Nilsson

Ideell Strömsund, Vice ordförande

070-291 28 01 | nilsbengt.nilsson@telia.com

Inger Kraft-Etzler

Ideell Strömsund

070-550 47 07 | inger@nordvast.se

Gustaf Jillker

Ideell Strömsund

076-113 80 80 | gustaf@otne.se

Elin Thellbro

Ideell Strömsund

073-097 74 28 | elinthellbro@live.se

Styrelsen - ersättare

Carina Landin

Offentlig Ragunda

070-537 48 40 | carina.landin@ragunda.se

Gudrun Wikén

Offentlig Ragunda

076-789 34 80 | gudrun.wiken@ragunda.se

Mats Gärd

Offentlig Strömsund

070-605 84 54 | info.fyrasgard@gmail.com

Britt-Inger Roos

Offentlig Strömsund

070-290 34 89 | britt-inger.roos@stromsund.se

Jan Nilsson

Privat Ragunda

070-510 03 88 | jan.nilsson@radiorex.se

Lennart Raswill

Privat Ragunda

070-201 25 12 | lennart.raswill@svenskakyrkan.se

Sture Åhrén

Privat Strömsund

070-245 73 43 | ahren.sture@telia.com

Maritha Granqvist

070-612 20 25 | frostvikensjuridiska@telia.com

Åsa Nilsson

Ideell Ragunda

070-546 86 56 | primella33@hotmail.com

Bertil Westman

Ideell Ragunda

070-367 46 32 | bertil.w@tyfonmail.se

Maud Hercules

Ideell Ragunda

070-829 30 59 | maud@herkulespr.se

Jan-Olof Olofsson

Ideell Strömsund

070-293 04 65 | mjok@telia.com