Föreningens styrelse kallas för LAG (Local Action Group) och har det yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen består av representanter från offentlig, privat och ideell sektor och har även en spridning i ålder och kön. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott (AU). 

Det är LAGs uppgift att ansvara för att den utvecklingsstrategi som Leaderområdet fått beviljad och finansierad genomförs.Enligt Jordbruksverkets krav ska LAG besitta kompetens inom de insatsområden strategin behandlar. 

Styrelsen

Marie Simonsson

Ordförande

Jan-Owe Johansson

Valberedning

070-174 62 10 | jojo@3sam.eu

Anna-Märta Johansson

Offentlig Ragunda

070-628 02 22 | anna-marta.johansson@ragunda.se

Catarina Espmark

Offentlig Strömsund

070-341 52 48 | eiab@espmark.eu

Lars Andreasson

Offentlig Strömsund

070-600 69 00 | larsandreasson@bredband.net

Per Bergvall

Privat Ragunda

070-325 46 54 | perbergwall@yahoo.com

Ida Collin

Privat Strömsund

070-660 26 09 | ida@norrakershandel.se

Per-Olof Melin

Privat Strömsund

072-741 86 09 | pexo@bredband.net

Anders Jönsson

Ideell Ragunda

070-216 33 96 | uajons@telia.com

Stefan Nilsson

Ideell Ragunda

070-374 89 70 | stefan.nilsson@ragunda.se

Nils-Bengt Nilsson

Ideell Strömsund, Vice ordförande

070-291 28 01 | nilsbengt.nilsson@telia.com

Inger Kraft-Etzler

Ideell Strömsund

070-550 47 07 | inger@nordvast.se

Styrelsen - ersättare

Gudrun Wikén

Offentlig Ragunda

076-789 34 80 | gudrun.wiken@ragunda.se

Mats Gärd

Offentlig Strömsund

070-605 84 54 | info.fyrasgard@gmail.com

Åsa Nilsson

Ideell Ragunda

070-546 86 56 | primella33@hotmail.com

Bertil Westman

Ideell Ragunda

070-367 46 32 | bertil.w@tyfonmail.se

Maud Hercules

Ideell Ragunda

070-829 30 59 | maud@herkulespr.se