Här nedan finner ni en sammanställning av projekt beviljade t om första halvåret 2018.

Sammanställning beviljade projekt_

LEADER 3SAMS PROJEKT ”SAMMANHÅLLEN NATURTURISM – RAGUNDA/STRÖMSUND”

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande:
  Leader 3sam 2.0 ideell förening
Fond: Landsbygdsfonden.
Insatsområde: 5 – Hållbar turismutveckling
Övergripande information om projektet

Syftet med projektet är att stärka medverkande företag och organisationer inom området Naturturism så att de kan erbjuda hög kvalitet på tjänster och produkter certifierade enligt Ekoturismföreningens kriterier för Naturens bästa.

Målet med projektet är att tio företag/organisationer medverkat och erhållit kvalitetssäkring av sina verksamheter och de produkter inom Naturturism som de erbjuder. Ett samarbete med Visit Sweden ska ha kommit till innan projektet avslutats.

På lång sikt är målet att det ska finnas en plattform/modell för turismorganisationerna i områdets kommuner att arbeta utifrån och utgöra ett redskap att arbeta med för att ytterligare utveckla nya och befintliga företag inom Naturturism. 

Projektet består av projektledning, inbjudningar till möten och möten med deltagare, studieresor, kompetenshöjande insatser, upprättande av kontakter med Visit Sweden och marknadsföring.