2020

2020-02-17 Protokoll LAG – möte justerat

2019

2019-11-27 PROTOKOLL LAG JUSTERAT

2019-08-19 Protokoll LAG-möte – justerat

2019-06-10 Protokoll LAG-möte – justerat inkl urvalskriterier

2019-06-10 Protokoll LAG-möte – justerat (1)

2019-04-02 Protokoll LAG möte – justerat

2019-04-02 Protokoll Konstituerande möte – justerat

2019-04-02 Protokoll Föreningsstämma – justerat

2019-02-11 Protokoll LAG – justerat

2018

2018-12-10 Protokoll LAG-möte – justerat

2018-09-24 Protokoll LAG – justerat

2018-04-11 Protokoll LAG-möte rev

2018-04-11 Konstituerande protokoll – justerat

2018-04-11 Årsmötesprotokoll – justerat

2018-02-19 Protokoll LAG – möte justerat

2016/2017

2017-12-12 Protokoll LAG-möte justerat

2017-10-30 Protokoll LAG-möte justerat

2017-08-30 Protokoll LAG justerat

2017-05-29 Protokoll LAG-möte justerat

Stadgar Leader 3sam 2.0

Protokoll LAG-möte 2015-12-17

Protokoll LAG-möte 2016-02-23

2016-04-28 Protokoll Föreningsstämma Leader 3sam 2.0

Ersättning till Ordförande och ledamöter i Leader 3sam2

Konstituerande LAG protokoll 2016-04-28

Årsmötesprotokoll Leader 3sam 2.0 2016-04-28

Protokoll LAG 2015-05-10, kompletterat

Protokoll LAG 2016-05-10

Protokoll LAG 2016-06-15 slutligt (2)

LAG protokoll 2016-08-25

Protokoll Medlemsmöte Leader 3sam 2.0 2016-08-25

Protokoll LAG 2016-10-27

2016-12-12 Protokoll LAG möte

2017-01-24 Protokoll LAG-möte

2017-03-13 protokoll LAG

2017-03-14 Konstituerande styrelseprotokoll

2017-03-14 Årsmötesprotokoll Leader 3sam 2.0

2017-04-24 Protokoll LAG-möte justerat

2017-04-24 Protokoll Medlemsmöte justerat

2017-05-29 Protokoll LAG-möte justerat

2017-06-19 Protokoll LAG justerat