Leader är en unik metod inom EU där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling och innovativa lösningar på landsbygdens utmaningar. Representanter från de tre sektorerna samlas i ett partnerskap och bildar en ideell förening. Styrelsen för vår förening kallas LAG , Local Action Group, och består av lokala representanter verksamma i området. 

Leadermetoden bygger på samverkan mellan olika aktörer i området utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen!