Utveckla din plats på jorden!

Framtidstro, möjligheter, entreprenörsanda, trygghet, lugn, engagemang, naturtillgångar, kulturmiljöer, vildmark och frihet så beskriver invånarna i Strömsund och Ragunda kommuner vårt Leaderområde. Finns outnyttjad potential och fler utvecklingsmöjligheter?

Cred: Johannes Collin,  Norråker

Vi investerar i utvecklingsidéer för din hembygd

Leader 3sam 2.0 är en ideell förening med verksamhet i Strömsund och Ragunda kommuner. Vi arbetar med landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden och kan stötta lokala organisationer med projektstöd. Vi arbetar i ett partnerskap mellan näringslivet, ideella och offentliga parter. Vi vill inspirera och stimulera till utveckling och att invånarna själva ska vara med och skapa livskvalitet och hållbar utveckling. Leadermetoden finns inom nästan hela EU och bygger på samarbete och lokala initiativ.

Projekt Tillväxt genom levande kulturarv

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för vårt kulturarv att fungera som en resurs för besöksnäring, företagande och entreprenörskap. V…

Projekt Sammanhållen naturturism Ragunda – Strömsund

Strömsund, Leader 3sam 2.0. Projektet erbjuder företagare och organisationer verksamma inom området Naturturism och de som har planer på att starta…

Utvecklingsstrategi för nästa EU-programperiod 2023-2027!

Vi vill rikta ett STORT TACK till alla er som på olika sätt har bidragit! Ungefär 400 personer i Strömsund och Ragunda kommuner har deltagit på ett eller annat sätt till att kartlägga områdets styrkor och utvecklingsbehov. 

I mitten av oktober skickade vi in vår nya utvecklingsstrategi till Jordbruksverket och blev klar med den etappen i arbetet mot nya projektmedel till vårt område. Nu jobbar en nationell urvalskommitté med att bedöma och poängsätta alla leaderstrategier som skrivits i landet. Besked om godkännande beräknas komma i juni 2022. Om allt går väl så får vi starta nya programperioden i början av 2023.

Vill du ta del av vår inskickade utvecklingsstrategi så finns den här.

TESTA ER IDÉ

Det finns ingen färdig form för exakt vilka idéer som kan bli ett Leaderprojekt. Har ni en utvecklingsidé och vill söka stöd för att genomföra den kan ni börja med att testa er idé via vår checklista.

Leader 3sam 2.0 ideell förening
Kullsta 312
844 92  Hammarstrand

Organisationsnr: 802496-6312

© Leader 3sam  Integritetspolicy