Utveckla din plats på jorden!

Här finns framtidstro, möjligheter, entreprenörsanda, trygghet, lugn, engagemang, naturtillgångar, kulturmiljöer, vildmark och frihet! Med hjälp av Leader 3sam kan ni förverkliga lokala utvecklingsprojekt i Strömsund och Ragunda kommuner. Välkommen att kontakta oss!

Cred: Johannes Collin,  Norråker

Vi investerar i utvecklingsidéer för din hembygd

Leader 3sam 2.0 är en ideell förening med verksamhet i Strömsund och Ragunda kommuner. Vi arbetar med landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden och kan stötta lokala organisationer med projektstöd. Vi arbetar i ett partnerskap mellan näringslivet, ideella och offentliga parter. Vi vill inspirera och stimulera till utveckling och att invånarna själva ska vara med och skapa livskvalitet och hållbar utveckling. Leadermetoden finns inom nästan hela EU och bygger på samarbete och lokala initiativ.

Projekt Tillväxt genom levande kulturarv

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för vårt kulturarv att fungera som en resurs för besöksnäring, företagande och entreprenörskap. V…

Projekt Sammanhållen naturturism Ragunda – Strömsund

Strömsund, Leader 3sam 2.0. Projektet erbjuder företagare och organisationer verksamma inom området Naturturism och de som har planer på att starta…

Vi firar nya projektmedel och bildar ny förening!

Vi är godkända! 34 miljoner till nya projekt 2023-2027!

Vi är så glada att vi nu kan meddela att Jordbruksverket godkände vår utvecklingsstrategi för åren 2023 – 2027! Tack till alla som bidragit med åsikter och inspel så att vi kan fortsätta att jobba med att utveckla vårt Leaderområde, Strömsund och Ragunda kommuner. 

Vill du ta del av vår nya utvecklingsstrategi så finns den här. Denna kommer att finnas i en lättläst version senare under 2022.

TESTA ER IDÉ

Det finns ingen exakt och färdig form för vilka idéer som kan bli ett Leaderprojekt. Det viktigaste är att projektidéerna skapar lokal nytta och stämmer med vår utvecklingsstrategi. Har ni en utvecklingsidé och vill söka stöd för att genomföra den kan ni börja med att testa er idé via vår checklista.

Leader 3sam 2.0 ideell förening
Kullsta 312
844 92  Hammarstrand

Organisationsnr: 802496-6312

© Leader 3sam  Integritetspolicy