Utveckla din plats på jorden!

Med ord som framtidstro, möjligheter, entreprenörsanda, trygghet, lugn, engagemang, naturtillgångar, kulturmiljöer, vildmark och frihet beskriver invånarna i Strömsund och Ragunda kommuner vårt Leaderområde. Finns outnyttjad potential och fler utvecklingsmöjligheter?

Cred: Johannes Collin,  Norråker

Vi investerar i utvecklingsidéer för din hembygd

Leader 3sam 2.0 är en ideell förening med verksamhet i Strömsund och Ragunda kommuner. Vi arbetar med landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden och kan stötta lokala organisationer med projektstöd. Vi arbetar i ett partnerskap mellan näringslivet, ideella och offentliga parter. Vi vill inspirera och stimulera till utveckling och att invånarna själva ska vara med och skapa livskvalitet och hållbar utveckling. Leadermetoden finns inom nästan hela EU och bygger på samarbete och lokala initiativ.

Projekt Tillväxt genom levande kulturarv

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för vårt kulturarv att fungera som en resurs för besöksnäring, företagande och entreprenörskap. V…

Projekt Sammanhållen naturturism Ragunda – Strömsund

Strömsund, Leader 3sam 2.0. Projektet erbjuder företagare och organisationer verksamma inom området Naturturism och de som har planer på att starta…

Vad behövs i Strömsund och Ragunda kommuner?

Nu sår vi frön för framtiden i vårt Leaderområde! Ny EU-programperiod är på gång, dock med fördröjning. Vi formar nu ny utvecklingsstrategi och dina tankar och idéer är viktiga för att nya projekt ska ta form och utveckla våra bygder! De lokala behoven styr vad vi ska kunna finansiera de kommande åren så nu behöver vi din hjälp. Kommande månader kommer vi att ha workshopar, samtal och enkäter för att ta reda på de lokala behoven. Om du vill dela med dig av dina tankar är du alltid välkommen att kontakta oss!

 

Var med och påverka vår nya utvecklingsstrategi och hur projektpengar ska användas! Ta ett par minuter och besvara vår enkät genom att klicka här.

TESTA ER IDÉ

Det finns ingen färdig form för exakt vilka idéer som kan bli ett Leaderprojekt. Har ni en utvecklingsidé och vill söka stöd för att genomföra den kan ni börja med att testa er idé via vår checklista.

Leader 3sam 2.0 ideell förening
Kullsta 312
844 92  Hammarstrand

Organisationsnr: 802496-6312

© Leader 3sam  Integritetspolicy