Skip to main content

Avsluta

I beslutet från Jordbruksverket står projektets slutdatum. Slutrapport och ansökan om slututbetalning ska komma in innan det datumet. Ansökan om slututbetalning görs på ”Mina sidor” på Jordbruksverkets webbsida. Förbered gärna ekonomisk redovisning, underlag, foton och andra bilagor innan det är dags att logga in och sätta i gång med ansökan. Ett bra sätt är att läsa igenom projektplanen och budgetmallen, titta på vad som skulle utföras och reflektera över vilka resultat ni uppnått. En del avsnitt i projektplanen kan kopieras till slutrapport.

Ideell tid redovisas direkt till Leaderkontoret.

Om det verkar dra ut på tiden och ni inte kommer att hinna – kontakta oss på Leaderkontoret i god tid innan!

Leaderkontoret kommer gärna till er och hjälper till när det är dags att slutredovisa!

Tips!

Håll koll på slutdatum!
Var ute i god tid!