Skip to main content

Beviljade projekt inom Ragunda och Strömsunds kommuner enligt Leadermetoden

Föreningen arbetar med lokalt ledd utveckling inom Ragunda och Strömsunds kommuner enligt Leadermetoden. En metod som bygger på samarbeten mellan den ideella sektorn, det privata näringslivet och offentliga organisationer i området (främst Ragunda och Strömsunds kommuner och Region JH). Den lokala utvecklingen bygger på att identifiera lokala behov genom att göra intervjuer med de boende i området, föreningar och företagare samt kommunernas näringslivs- och landsbygdsutvecklare. Behoven sammanställs i en utvecklingsstrategi för området utformad enligt den mall som Jordbruksverket tagit fram. Strategin har sedan processats med Jordbruksverket och blev godkänd 2015-12-02. Leaderkontorets personal handlägger ansökan enligt Jordbruksverkets rutiner och tas sedan upp till beslut av LAG (Local action group), leaderområdets styrelse, för beslut.

Områdets budget uppgår till 34 miljoner. Sökande kan vara ideella föreningar, företag, offentliga aktörer i området var för sig eller i samverkan. Ansökningarna tas emot av leaderkontorets personal och bedöms utifrån strategins insatsområden om de är stödbara eller inte. Sedan sker en dialog med de sökande tills ansökan registreras hos Jordbruksverket. Leaderkontorets personal handlägger ansökan enligt Jordbruksverkets rutiner och tas sedan upp till beslut av LAG (Local action group), leaderområdets styrelse.

Styrelsen består av två representanter från föreningslivet, privata sektorn och kommunerna i Ragunda och Strömsunds kommuner, samt med en ambition om tre ungdomsrepresentanter, en för varje sektor. Totalt består styrelsen av tolv till femton ledamöter. 

TESTA ER IDÉ

Det finns ingen färdig form för exakt vilka idéer som kan bli ett Leaderprojekt. Har ni en utvecklingsidé och vill söka stöd för att genomföra den kan ni börja med att testa er idé via vår checklista.