Skip to main content

Kan er idé bli ett Leaderprojekt?

Det finns ingen färdig form för exakt vilka idéer som kan bli ett Leaderprojekt. Har ni en utvecklingsidé och vill söka stöd för att genomföra den så är det bra att veta att Leader 3sams nu gällande utvecklingsstrategi har fem olika insatsområden och er projektidé måste ha en tydlig koppling till något av dessa för att beviljas finansiering. 

 • Attityder & engagemang

 • Utveckling av näringsliv & arbetsmarknad

 • Infrastruktur, boende & mötesplatser

 • Gröna näringar, vatten & miljö

 • Hållbar turismutveckling

Vill du fördjupa dig i våra insatsområden och mål se vår utvecklingsstrategi i sin helhet.

Besvara följande frågor för en första bedömning

Skicka era kortfattade svar till annakarin@3sam.eu eller soren@3sam.eu.

 • Vad är det ni vill göra och vad är syftet?

 • Kommer projektet flera till nytta? Vilken är målgruppen/vilka riktar sig projektet till?

 • Vilka ska genomföra idén? Är ni flera aktörer som tänker jobba tillsammans? Är ideell, privat och offentlig sektor involverade?

 • Är det ett projekt som kan avgränsas från ordinarie verksamhet? (Ej återkommande/ej löpande underhåll)

 • Tillför idén något nytt & skapar utveckling i bygden?

 • Kommer projektets arbetssätt att vara öppet och icke-diskriminerande? Dvs ge lika möjlighet att påverka och bidra oavsett kön,
  etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder?

 • Kommer projektet att vara hållbart över tid? (Bestående värde efter projektet, förvaltare av resultat osv)

Print Friendly, PDF & Email