Skip to main content

Vanliga frågor och svar

Vad är Leader 3sam?

Leader 3sam 2.0 är en ideell förening med verksamhet i Strömsund och Ragunda kommuner. Vi arbetar med landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden och kan stötta lokala projekt med projektstöd. Vi arbetar i ett partnerskap mellan näringslivet, ideella och offentliga parter. Vi vill stimulera och inspirera till utveckling och att invånarna själva ska vara med och skapa livskvalitet och hållbar utveckling. Leadermetoden bygger på samarbete, lokala initiativ och förutsättningar. Leader 3sam har bedrivit verksamhet sedan 2008 och vår förvaltande myndighet är Jordbruksverket.

Vad är ett leaderprojekt?

Ett Leaderprojektär ett lokalt förankrat utvecklingsprojekt där så många lokala parter som möjligt är engagerade. Projektet ska ge en positiv verkan på lokalsamhället och nyttan ska tillfalla området. Det som skiljer Leaderprojekt från andra EU-projekt är att det är en lokal styrelse som beslutar – de som känner till förutsättningarna bäst påverkar hur den lokala utvecklingen ska se ut. LEADER står för Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale vilket kan översättas till gemensamma insatser för att stärka landsbygdens ekonomi. Leader finns i nästan hela Europa med ca 3500 områden liknande vårt.

Vad är LAG?

Local Action Group, den lokala aktionsgruppen. LAG är föreningen/partnerskapet som leds av LAG-styrelsen som består av lokala representanter från den ideella, den privata samt den offentliga sektorn. LAG-styrelsen prioriterar vilka projektansökningar som ska få stöd.

Hur blir man medlem i föreningen och vad kostar det?

Ta kontakt med oss så berättar vi mer om vad det innebär att bli medlem och hur du/ni går till väga. Både organisationer och privatpersoner kan vara medlemmar. Medlemmar har möjlighet att närvara vid årsstämma och välja styrelse (LAG). Medlemskapet är kostnadsfritt.

Vem kan söka projektstöd?

Organisationer kan söka projektstöd. Vanligtvis söker föreningar stöd men även offentliga organisationer samt företag kan söka projektstöd.

Vad kan man söka projektstöd till?

Projektstöd kan sökas för lokala utvecklingsprojekt som tillför bygden något nytt. Stöd ges inte till underhåll/löpande kostnader. Nyttan av projektet ska tillfalla oss som lever och verkar i Leader 3sams område. Kostnaderna kan vara lön, köpt tjänst, investeringar samt övriga kostnader som leder projektet framåt mot ett bestämt mål. De insatsområden som Leader 3sam prioriterar att ge stöd till finns att läsa om i utvecklingsstrategin här.

Hur mycket stöd kan vi söka?

Vi utgår ifrån de lokala behoven och tillsammans med sökande organisation jobbar vi fram en rimlig och realistisk budget. Med andra ord börjar vi inte med att prata pengar utan vi inleder med att prata utvecklingsbehov och nyttan av det som man vill utföra.

Hur ansöker man?

Börja gärna med att titta här ”Kan er idé bli ett Leaderprojekt?”. Besvara frågorna och skicka till oss så tar vi kontakt. Ni är också välkomna att kontakta oss direkt för ett samtal eller en träff. Vi åker till er eller tar ett digitalt möte – ni väljer det som passar er bäst!

När kan man lämna in en ansökan?

Vi tar löpande emot intresseanmälningar och ansökningar. Själva ansökan ska göras med e-legitimation på Jordbruksverkets hemsida men sökande ska ta kontakt med oss först för rådgivning och vägledning i hur ansökan går till och vilka villkor som gäller.

Hur lång väntan är det innan man får besked?

Vår lokala styrelse (LAG, Local Action Group) sammanträder vanligtvis varannan månad men ibland oftare om behov finns. Dock ska ansökan vara klar och inlämnad minst fyra veckor innan styrelsemötet. Efter det lokala beslutet ska även Jordbruksverket fatta sitt beslut vilket kan variera i väntetid.

Kan projektet påbörjas innan beslut från Jordbruksverket?

När vår lokala styrelse har beviljat projektet så får man börja. Dock är det på egen risk tills Jordbruksverket har fattat sitt formella beslut. Detta kan vara bra att veta innan man till exempel gör stora investeringar i ett projekt.

När får vi pengarna?

Alla pengar betalas ut i efterskott, efter faktiska betalda kostnader. När kostnader uppstått kan en ansökan om utbetalning göras hos Jordbruksverket. Det finns möjlighet att ansöka om ett förskott.

Vart kommer pengarna ifrån?

Leader finansieras främst från Landsbygdsfonden. Under de gångna åren har vi även haft finansiering från Europeiska socialfonden samt Regionala Utvecklingsfonden. Pengarna kommer således från EU och svenska staten med medfinansiering från Region Jämtland Härjedalen, Ragunda kommun samt Strömsunds kommun. Ibland förekommer det att projekt samfinansieras med andra aktörer exempelvis Arvsfonden och Sametinget.