Skip to main content

Genomföra

Vi finns här för att stötta er genom hela projektet i alla delar. Vi kommer gärna och hjälper till vid uppstart och när det blir dags för ansökan om delutbetalningar. Vi finns förstås också tillgängliga för frågor via telefon och e-post.

Beslut & uppstart

När projektet blivit prioriterat av Leader 3sams styrelse så kan projektet starta men det sker på egen risk tills myndighetsbeslutet från Jordbruksverket kommit. Läs beslutet från Jordbruksverket noga och ha det tillgängligt, där står projektets slutdatum.
Viktigt att veta! Det är ett krav från EU att använda logotyper på exempelvis informationsmaterial och webbsidor. EU-logotyp och Leader-logotyp ska vara väl synliga. Ladda ner här. Fråga oss gärna så att det blir rätt!

Rapportera ideell tid

Skriv gärna ner ideellt arbetad tid löpande under projektet, det blir lättsammare att slutrapportera då. Det finns två blanketter, en för individuellt arbetad tid (per person) och en för gruppaktiviteter. Dessa finns att ladda ner här.

Utbetalning av projektstöd

Det är möjligt att ansöka om förskott av projektstödet när projektet är beviljat av Jordbruksverket.

Det går att ansökan om utbetalning efter att beslut om stöd har tagits av Jordbruksverket och det finns betalda utgifter i projektet. Utgifterna ska vara bokförda enligt svensk bokföringslag. Ansök gärna om utbetalning löpande under projekttiden, detta görs på ”Mina sidor” på Jordbruksverkets webbsida. Kontakta oss gärna om du är osäker på hur det går till!

Ändringar i projektet

Ibland händer det oförutsedda saker under projektets gång. Det är viktigt att meddela oss om det kan bli avvikelser från beslutad projektplan och budget, Leaderkontoret ska godkänna ändringar. Blankett för ändringar finns här.

Tips!

Dokumentera! Filma, fota och skriv! Sprid på sociala medier! Det är så roligt att ha kvar och hjälper oss alla att se allt positivt som görs i vårt Leaderområde!