Skip to main content

Handikappanpassad läktare – Tåvallen

2016-4457 Handikappanpassad läktare – Tåvallen, IFK Kyrktåsjö.

Övergripande information om projektet

Syftet med investeringen är att handikappanpassa hela anläggningen så att alla ska kunna ta del av den oavsett om man har funktionhinder eller inte. Investeringen ska även bidra till att öka områdets attraktivitet och dra till sig fler besökare.

På kort sikt är målet att läktaren (och anläggningen i sin helhet) ska klara de krav som ställts i samband med upphandlingen. På lång sikt är målet att anläggningen ska bidra till att säsongen kan förlängas med cirka tio veckor per år och att den ska gynna personer med funktionsnedsättningar så att får större möjligheter att utnyttja anläggningen. Genom att förlänga säsongen är det långsiktiga målet att inom två år öka antalet övernattningar med 25% och antalet medlemmar och spelande barn med 10%.

Investeringen består av en begagnad handikappanpassad läktare för att göra det möjligt för människor med funktionshinder att se på den fotboll som spelas på Tåvallen.

Sökt stöd: 396 386 kr.

Finansiering     

Projektstöd, EU och stat:  265 578 kr.
Övrigt offentligt stöd från LAG:  130 808 kr.