Skip to main content

Beslut tas på våra styrelsemöten som vi har 4–6 gånger per år, då sammanträder styrelsen för Local Action Group (LAG). För att ert tänkta projekt ska tas upp för beslut behöver ni ha haft kontakt med oss och lämnat in en komplett ansökan minst en månad innan.

Senast föregående Evenemang

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2024

Digitalt

Föreningsstämman 2024 äger rum den 24 april kl. 18.00 digitalt via länk. Medlemmar i den ideella föreningen Leader 3sam 2.0 kallas till ordinarie föreningsstämma. Närvarande medlem har rösträtt. Medlemsorganisationer äger en röst och utser företrädare för organisationen. Övriga intresserade är naturligtvis också välkomna efter anmälan. Anmälan senast 17 april till soren@3sam.eu Varmt välkomna!

Föreningsstämma 2024

Föreningsstämman 2024 äger rum den 24 april kl. 18.00 digitalt via länk. Medlemmar i den ideella föreningen Leader 3sam 2.0 kallas till ordinarie föreningsstämma. Närvarande medlem har rösträtt. Medlemsorganisationer äger en röst och utser företrädare för organisationen. Övriga intresserade är naturligtvis också välkomna efter anmälan. Anmälan senast 17 april till soren@3sam.eu Varmt välkomna!