Skip to main content

Beslut tas på våra styrelsemöten som vi har 4–6 gånger per år, då sammanträder styrelsen för Local Action Group (LAG). För att ert tänkta projekt ska tas upp för beslut behöver ni ha haft kontakt med oss och lämnat in en komplett ansökan minst en månad innan.

Bildande av ny Leaderförening

Gåxsjö

Bildande av ny Leaderförening för programperioden 2023 - 2027 Välkommen med din anmälan till soren@3sam.eu