Skip to main content

Leadermetoden

EU introducerade Leadermetoden redan 1991 för att skapa lokalt engagemang och inflytande. Leadermetoden är en metod för att utveckla ett område utifrån lokala förutsättningar. I varje Leaderområde tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är vi som bor och verkar i området driver och påverkar utvecklingen.

Frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss!