Skip to main content

Mötesplats Strömsund – Hembygdsgården 2020

2016 – 3916 Mötesplats Strömsund – Hembygdsgården 2020, Ströms Hembygdsförening.

Övergripande information om projektet

Syftet med projektet är att utveckla hembygdsgården till en plattform för utveckling och förnyelse, en mötesplats som möter samtiden, för människor i vår hembygd oavsett bakgrund, kultur mm. Vi vill med hembygdsgården som plattform bli en aktör i samhället och därmed aktivt medverka till utvecklingen av vårt samhälle.

Målet är att de verksamheter som utformats och utvecklats inom projektet ska vara självbärande. Hembygdsgården är en aktiv, attraktiv och välbesökt mötesplats för såväl kommuninvånare som besökande. Den samiska kulturen är ett naturligt inslag i miljön och en plats där kunskap om såväl nutid som historia kan inhämtas. Mötesplatser har skapats och hembygdsgården är en plats där kulturer och generationer möts. Värdet som besöksobjekt har ökat, fått ett nationellt intresse och antalet turister/besökande har ökat och tillbringar längre tid i Strömsunds kommun. Nya arbetstillfällen och nya företag i främst besöksnäringen har skapats. Samarbete med andra föreningar inom kommunen har utvecklats.

Projektet består av flera olika aktiviteter som ska leda till att syfte och uppsatta mål nås.

  • Projektledning. Består av ledning av arbetet och samordning av aktiviteter.
  • Samisk kultur. Avsikten är att synliggöra den samiska kulturen på ett pedagogiskt sätt.
  • Förberedelser Beppemuseum. Avsikten är att ta fram underlag för att utforma lokaler och plats.
  • Beppevecka. Skapa en återkommande Beppevecka.
  • Strömskvällar. Skapa en scen där underhållning erbjuds mer regelbundet.
  • Konceptutveckling marknader. Ta fram informationsmaterial, dokumentation, marknadsföring, kursverksamhet mm.
  • Kulturer i möten. Människor möts för att tillsammans tillaga mat från olika kulturer.
  • Tankesmedjor. Utveckla koncept och innehåll.
  • Studiebesök. Genomföra studiebesök till anläggningar som kan tillföra nya idéer.

 

Sökt stöd:  877 900 kr.

Finansiering: 

Projektstöd, EU och stat:  588 193 kr.
Övrigt offentligt stöd från LAG:  289 707 kr.

 

2018-04-11. 
Utökning av budget med 148 716 kr. Utökningen består av iordningställande av Beppemuséum 2 med utställning av Beppes liv innan han flyttade till Strömsund.

Finansiering:

Projektstöd, EU och stat:  99 640 kr.
Totalt:  687 833 kr.

Övrigt offentligt stöd från LAG:  49 076 kr.
Totalt:  338 783 kr.