Skip to main content

Vad är Leader?

Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder ”samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden”. EU introducerade Leadermetoden redan 1991 för att skapa lokalt engagemang och inflytande. Leadermetoden är en metod för att utveckla ett område utifrån lokala förutsättningar. I varje Leaderområde tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är vi som bor och verkar i området driver och påverkar utvecklingen. Styrelsen LAG, Local Action Group består av personer från offentlig, privat och ideell sektor och deras lokala kunskap är viktig när beslut ska tas. Projektidéerna ska passa in i den lokala utvecklingsstrategin och hjälpa till att uppfylla de mål som är uppsatta för området. Anställda på Leaderkontoret hjälper till att coacha och stötta för att vidareutveckla idéer samt praktisk hjälp när ansökan om ekonomiskt stöd ska göras, under projektets gång och vid avslut.

Leaderområdet 3sam som innefattar Strömsund och Ragunda kommuner, kom i gång 2009 och har stöttat drygt 200 utvecklingsprojekt sedan dess. Leader 3sam 2.0 är en ideell förening som beslutar om samt administrerar projekt. Jordbruksverket är förvaltande myndighet som granskar vårt arbete. I Sverige finns just nu 53 Leaderområden, i hela EU är vi cirka 3500. Det innebär en stor samlad utvecklingskraft på landsbygden!

Tips på styrelsemedlem?

Kontakta gärna valberedningen om har frågor eller vill tipsa om någon som du tror skulle passa i Leader 3sams styrelse, Local Action Group eller valberedningen. Det är alltid de närvarande medlemmarna på årsmötet som beslutar vem/vilka som väljs in i styrelsen. En valberedning väljs på varje årsmöte.

Kontakta
Kristina Engström
Valberedningens sammankallande
070 – 320 98 46
kristina.engstrom@hotmail.se

EU och jordbruksverket

Jordbruksverket är förvaltande myndighet för Lokalt Ledd Utveckling/Leader. Under EU-programperioden ansvarar Jordbruksverket för samordning, förvaltning och utbetalning av de stöd som går till landsbygdsutveckling. Leader 3sam ideell förening prioriterar lokala projekt utifrån lokal strategi och fastställd budget. Jordbruksverket fattar det formella, lagliga beslutet.

Jordbruksverket har fått i uppdrag att förbereda för finansiering från en fond, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, för EU-programperioden som sträcker sig till 2027.

Läs mer på:

Lokal utveckling Sverige
Jordbruksverket
Landsbygdsnatverket
EU fonder
Elard

Leaderkansliet

När du kontaktar Leader 3sam med utvecklingsidéer möter du Sören Oscarsson och Annakarin Olsson. Sören bor i Stugun och jobbar som verksamhetsledare. Annakarin bor i Strömsund och har rollen som projektkoordinator. Tillsammans brinner de för att vårt Leaderområde ska utvecklas och bestå av livskraftig landsbygd. Vi kommer gärna till er och diskuterar utvecklingsidéer! Föredrar ni digitala möten så ordnar vi givetvis det. Vårt fasta kontor har vi i den vackra kulturbyggnaden Kullsta gamla skola i Hammarstrand.


Varmt välkommen på en kopp kaffe!

Vår utvecklingsstrategi

Leadermetoden är en metod för att utveckla området utifrån lokala förutsättningar. I varje Leaderområde tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vilka satsningar som ska prioriteras under varje EU-programperiod.

Jordbruksverket godkänner utvecklingsstrategin för området och strategin är ett styrdokument för behandling av ansökning. Godkända projekt ska bidra till att uppfylla de syften och mål som strategin beskriver. Just nu arbetar vi med att sammanställa behov och skriva utvecklingsstr tegi för kommande EU-programperiod.

Vill du läsa mer kan du ladda ner Leader 3sams nu gällande utvecklingsstrategi.

TESTA ER IDÉ

Det finns ingen färdig form för exakt vilka idéer som kan bli ett Leaderprojekt. Har ni en utvecklingsidé och vill söka stöd för att genomföra den kan ni börja med att testa er idé via vår checklista.