Skip to main content

Överammer Gård

2016-4400 Överammer Gård, Överammer Gård HB.

Övergripande information om projektet

Syftet med projektet och investeringen är att arbeta med rena produkter från jord till bord och åter till jord genom småskalig köttproduktion från egna djur. Med verksamheten vill vi ge andra möjligheten att se olika djur i anslutning till butiken i en lugn och harmonisk miljö. Gårdsbutiken ska även fungera som en mötesplats för bygden och verka för samarbete med övriga lokala företag. Syftet är även att erbjuda olika transporter av djur med hjälp av en specialanpassad djurtransport

Målet är en fungerande gårdsbutik med café öppen för kunder och besökare med hagar som är iordningställda för att kunna genomföra visningar av djuren på ett lätt och säkert sätt. Samarbeten med leverantörer är klara liksom marknadsföringsmaterial och hemsida. Även certifieringar och utbildningar har genomförts för att säkerställa verksamhetens utveckling

Investeringen består av nödvändig utrustning i form av maskiner och inventarier för att kunna komma i gång med verksamheten. Specialsläp för transport av djur för flytt och slakt, kylar och frysar samt diverse maskiner som skärmaskin, köttkvarn, vakuummaskin, korvspruta, kaffekvarn och torkskåp. Övriga delar av projektet består av framtagning av marknadsföringsmaterial och hemsida, utbildning och eget arbete.

Sökt stöd: 498 000 kr.

Finansiering   

Projektstöd, EU och stat:  200 000 kr.
Egen privat finansiering:  298 000 kr.