Skip to main content

Projekt Sammanhållen naturturism Ragunda – Strömsund

Strömsund, Leader 3sam 2.0.

Projektet erbjuder företagare och organisationer verksamma inom området Naturturism och de som har planer på att starta verksamheter inom det området certifiering enligt Nature’s Best. Certifieringen baseras utifrån GSTS:s (Global Sustainable Tourism Council) hållbarhetskriterier med utgångspunkt från EU kommissionens Agenda 2030. Deltagarna kommer även erbjudas möjligheter att medverka vis studiebesök hos anläggningar som är certifierade för att se hur de anpassat sin verksamhet till dessa hållbarhetskriterier.

Sökt stöd: 1 075 502 kr.

Finansiering 

Projektstöd, EU och stat: 720 586 kr.

Övrigt offentligt stöd från LAG: 354 916 kr.