Projekt Tillväxt genom levande kulturarv

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för vårt kulturarv att fungera som en resurs för besöksnäring, företagande och entreprenörskap. Vidare ska arbetet med kulturarv bidra till ökad stolthet, stärkt identitet och förändrade attityder hos boende i området. Genom nätverk och uppsökande verksamhet genereras en samlad kunskap om områdets kulturarv, kartläggning och dokumentation. Kunskapen ska användas på nya innovativa sätt och därigenom öka områdets attraktivitet. Skyltning av kulturmiljö och kulturarv ingår. På lång sikt är målet att flera kulturmiljöer utvecklas till besöksmål och att redan befintliga kulturmiljöer utvecklas ytterligare.

Sökt stöd: 994 195 kr.

Finansiering

Projektstöd, EU och stat: 666 111 kr.

Övrigt offentligt stöd från LAG: 328 084 kr.

 

Leader 3sam 2.0 ideell förening
Kullsta 312
844 92  Hammarstrand

Organisationsnr: 802496-6312

© Leader 3sam  Integritetspolicy