Skip to main content

Radio Ragunda Världen

2016-4451 Radio Ragunda Världen, Studieförbundet Vuxenskolan.

Övergripande information om projektet

Syftet med projektet är att överbrygga språkbarriärer med språkinlärning och förenkla etablering samt integration i området genom delaktighet att bygga en radio för alla. Ännu ett syfte är att informera om vad som händer i bygden som byinvånare kan ta del av oavsett var de befinner sig.

Målet är att skapa en radiogrupp som träffas regelbundet och skapa rutiner för att göra program i form av bygdesamtal av händelser och historia och som leder till en ökad känsla av gemenskap och tillhörighet. Därtill är målet att ge en större kunskap i svenska språket och det nya hemlandet. De lokalboende ska få en ökad kännedom av nya människor som kommer från andra länder i världen. Förhoppningen är även att öka sysselsättning för nyanlända och asylsökande. På lång sikt är målet en ökad nationell och internationell kännedom om området genom spridning av program via podcast på internet. Det ska bidra till en ökad vi-känsla och stolthet över att bo i området

Projektet består av flera olika aktiviteter.

  • Projektledning utgörs av projektledare, projektassistent samt ansvarig utgivare. Projektledaren ansvarar och samordnar de aktiviteter som ingår i projektet med hjälp av projektassistent. Ansvarig utgivare granskar innehåll före sändningar och tar ansvar för det som sänds.
  • Lagmöten och uppföljning håller samman projektet tillsammans med projektets samarbetspartners.
  • Internationella nyheter som består av träffar med nyanlända, asylsökande och lokalbefolkning för att gå igenom lokala händelser och summera på vardera hemspråk.
  • Gubbcafé med män som varannan vecka diskuterar aktuella händelser.
  • Te med tanterna med kvinnor som varannan vecka ventilerar vad som hänt.
  • Bygdeprofilen, en intervju med lokal profil eller med person som nyligen anlänt.
  • Matlagningsprogrammet där en lokal ung kock lagar mat utifrån de kulturer som finns i bygden med lokalt producerade råvaror.
  • Musiktimmen, med förproducerat inslag av olika personer.
  • Teknikgruppen, som säkerställer att tekniken fungerar samt utbildar övriga projektdeltagare i att hantera den tekniska utrustningen.

Sökt stöd:  859 904 kr.

Finansiering

Projektstöd, EU och stat:  576 136 kr.
Övrigt offentligt stöd från LAG:  283 768 kr.