Utvecklingsstrategi för nästa EU-programperiod 2023-2027!

Vi vill rikta ett STORT TACK till alla er som på olika sätt har bidragit! Ungefär 400 personer i Strömsund och Ragunda kommuner har deltagit på ett eller annat sätt till att kartlägga områdets styrkor och utvecklingsbehov. 

I mitten av oktober skickade vi in vår nya utvecklingsstrategi till Jordbruksverket och blev klar med den etappen i arbetet mot nya projektmedel till vårt område. Nu jobbar en nationell urvalskommitté med att bedöma och poängsätta alla leaderstrategier som skrivits i landet. Besked om godkännande beräknas komma i juni 2022. Om allt går väl så får vi starta nya programperioden i början av 2023.

Vill du ta del av vår inskickade utvecklingsstrategi så finns den här.

Leader 3sam 2.0 ideell förening
Kullsta 312
844 92  Hammarstrand

Organisationsnr: 802496-6312

© Leader 3sam  Integritetspolicy