Skip to main content

Presentation av valberedningen

Kristina Engström

Sammankallande

Anna Gillgren

Ledamot valberedningen

Karin Stierna

Ledamot Valberedningen

PO Bengard

Ledamot Valberedningen

Lennart Oscarsson

Ledamot valberedningen