Presentation av valberedningen

Jan-Owe Johansson

Sammankallande

Kenth Larsson

Ledamöter

Ing-Brith Månsson

Ledamöter

Leader 3sam 2.0 ideell förening
Kullsta 312
844 92  Hammarstrand

Organisationsnr: 802496-6312

© Leader 3sam  Integritetspolicy