Presentation av valberedningen

Kristina Engström

Sammankallande

Anna Gillgren

Ledamot valberedningen

Karin Stierna

Ledamot Valberedningen

PO Bengard

Ledamot Valberedningen

Lennart Oscarsson

Ledamot valberedningen

Leader 3sam 2.0 ideell förening
Kullsta 312
844 92  Hammarstrand

Organisationsnr: 802496-6312

© Leader 3sam  Integritetspolicy